Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg

Du har nu mulighed for at få et forebyggende hjemmebesøg. Formålet med besøget, er at øge din trivsel, skabe tryghed, samt yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder.

Vi vil gerne:

  • vejlede dig i, hvordan du kan fremme din sundhed og forebygge livsstilssygdomme
  • orientere dig om de forskellige tilbud, der findes i Middelfart kommune

Vi har ikke mulighed for at bevilge ydelser såsom hjemmehjælp, hjælpemidler eller træning, men vi kan naturligvis finde frem til, hvor du skal henvende dig.

Besøget er et tilbud
Det er dig der bestemmer, om du vil modtage et besøg. Du bestemmer også, hvad vi skal tale om.

Vi kan fx tale om:
- din dagligdag
- dit samvær med andre
- din sundhedstilstand
- dine interesser
- dine boligforhold
- din kost
- din medicin
- motion
- andet

Hvis du siger ja til besøg af sundhedskonsulenten, laver vi efter behov en test af dine fysiske færdigheder, så vi sammen kan følge, om du har behov for en forebyggende indsats, fx vejledning i træning eller kost, for at bibeholde dine færdigheder.

Ifølge Lov om social service, § 79a, skal borgere, der er fyldt 75 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Næste besøg tilbydes når borgeren fylder 80 år, og derefter årligt. Ligeledes tilbydes et forebyggende hjemmebesøg til borgere fra 65 - 79 år, som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig livssituation.

Når du er fyldt 75 år, får du et brev fra sundhedskonsulenten, med et forslag til dato og klokkeslæt for det første besøg. Efter du er blevet 80 år modtager du årligt et brev med forslag til dato og klokkeslæt for besøg. Mister du din ægtefælle, tilbydes du et besøg af sundhedskonsulenten
Hvis du modtager hjemmehjælp til enten rengøring eller personlig pleje, vil du modtage et brev uden dato og klokkeslæt, og skal derfor selv kontakte sundhedskonsulenten, hvis du ønsker et besøg.

Er du mellem 65 og 79 år, og er din livssituation ændret væsentligt?
Det kan fx være hvis du:
har mistet din ægtefælle / din ægtefælle er kommet på plejecenter
er overgået til pension fra førtidspension
føler dig ensom (har oplevet tab af netværk / hvis du har et begrænset netværk)
hører og/eller ser dårligt
er begyndt at bruge ganghjælpemidler
er tilflytter til kommunen

Så tilbyder Middelfart Kommune dig også et besøg af en sundhedskonsulent. Besøget er en samtale, der fokuserer på de udfordringer, der er i dit liv lige nu, men henblik på at give hjælp og vejledning, så du bedre kan håndtere din situation.

Hvem kan henvende sig?
Borgeren selv
Pårørende
Naboer
Kommunalt ansatte
Egen læge
Frivillige

Henvendelsen kan ikke ske anonymt, og borgeren skal være bekendt med og acceptere, at der formidles kontakt.
Du er altid velkommen til at kontakte sundhedskonsulenten, hvis du føler behov for en telefonisk kontakt eller et besøg.

Hvem er vi?
Sundhedskonsulenterne i Middelfart kommune har en mellemlang sundhedsfaglig uddannelse og har et bredt kendskab til sundhedsmæssige og sociale forhold. Vi har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger, medmindre det aftales med dig. Nogle generelle oplysninger vil dog blive registreret.
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Middelfart, Strib og Asperup
Helene Dahl Gren, Ergoterapeut
Tlf. 8888 4772.
Skovgade 64, 5500 Middelfart.
E.mail: helene.dahlgren@middelfart.dk

Middelfart, Kauslunde, Gamborg og Nørre Aaby
Ditte Andersen, Ergoterapeut (barsel) - barselsvikar Caroline Vestergaard Bøgelund, Ergoterapeut  
Tlf. 8888 4655. Skovgade 64, 5500 Middelfart.
E-mail: caroline.vestergaardbogelund@middelfart.dk

Nørre Aaby, Føns, Brenderup, Harndrup, Ejby og Gelsted
Bente Mott Frandsen, Fysioterapeut, SD
Tlf. 8888 4673. Gelsted Plejecenter, Tårupvej 16, 5591 Gelsted.
E-mail: bentemott.frandsen@middelfart.dk

Vores telefontid er:
Mandag til torsdag kl. 8.00-9.00