Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Hvem er vi

I teamet er der sygeplejersker med bred faglig viden og erfaring og desuden med speciale i følgende:


 • Sygeplejersker med speciale i sår.
 • Sygeplejersker med speciale i diabetes.
 • Sygeplejersker med speciale i sygepleje til alvorligt syge og døende (palliation).

Vi kan alle i sygeplejeteamet give dig den sygepleje du har behov for, men vi vil i særlige situationer søge råd eller vejledning ved en af vores samarbejdsparter på hospitalerne, den praktiserende læge eller ved en af specialisterne i sygeplejeteamet.
 I samarbejdet med borgeren arbejder sygeplejersken ud fra "De sygeplejeetiske retningslinier", det er derfor vigtigt for os at:

 • Opretholde brogerens rettigheder uafhængigt af dennes alder, handicap, race, køn, seksuel orientering, religiøs eller politisk overbevisning.
 • Anerkende borgerens uafhængighed samt dennes ret til at træffe egne valg.
 • Sikre borgerens deltagelse, involvering og valgfrihed i dennes dagligdag og indflydelse på beslutninger.
 • Respekterer borgerens privatliv og værdighed.
 • Sikre at sygeplejersken afspejler den enkeltes aktuelle behov og imødekomme  disse i henhold til organisationenes værdigrundlag.

Vi er i sygeplejeteamet i gang med at udarbejde et fælles værdigrundlag.


                                                Dansk Sygepleje Råd nål

Forventninger til dig som borger:

 • Ved ændriger i tid for en aftale forventes det at borgere giver besked (helst dagen før), så vi derved kan planlægge dagen så  hensigtsmæssigt  som muligt.
 • Borgeren har ansvar for, at lys- og adgangsforhold  er i orden.
 • At evt. sne er ryddet op til hjemmets dør.
 • At hunde eller andre husdyr er lukket forsvarligt inde.
 • At sygeplejersken ikke udsættes for passiv rygning.


Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger:

Sygeplejersken har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige oplysninger til uvedkommende.
Fortrolige oplysninger kan videregives til borgerens pårørende eller f.eks. borgerens læge, når borgeren har givet samtykke til videregivelse. Borgeren har ret til ikke at give samtykke.
Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse af stillingen som sygeplejerske.

Sygeplejersken er underlagt Sundhedsstyrelsens bestemmelser i ”Vejledning for sygeplejefaglige optegnelser”, og sygeplejersken skal således føre sygeplejejournal. Sygeplejejournalføringen har til formål at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i forbindelse med observationer, pleje og behandling af borgerne. Sygeplejejournaler bidrager til, at det sygeplejefaglige personale kan registrere og genfinde relevante oplysninger, med henblik på kommunikation både inden for eget
opgaveområde og tværfagligt.