Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Pårørende

Pårørende

På denne side håber vi, at du som pårørende hurtigt vil kunne orientere dig om de muligheder, der er for støtte og aflastning i hverdagen. Her vil du kunne se, hvilke tilbud Middelfart Kommune tilbyder dig, som pårørende til en syg nærtstående.

 

Seniorpårørendelinjen
Pårørendelinjen er et tilbud om rådgivning gennem telefonisk kontakt.
Pårørendelinjen vil blive besvaret af en medarbejder, som har en særlig viden omkring tilbuddene i kommunen, og som ved, hvad det betyder at være pårørende til en syg. Medarbejderen vil være behjælpelig, hvis du har brug for at få kontakt til andre i kommunen.
Pårørendelinjen har åbnet mandag til torsdag tlf. 8832 4405 kl. 8 - 9.
Ved behov for akut hjælp udenfor telefontiden, kan du altid kontakte Middelfart Kommunes hjemmepleje via hovednr. 8888 4646.

 

Akut dagcenterplads
Har du som pårørende brug for akut aflastning i dagtimerne, er der mulighed for at få et ophold på et af Middelfart Kommunes dagcentre i tidsrummet 9.30 – 15.00
På dagcentret er der mulighed for deltagelse i aktiviteter og dagens måltider (formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe)
Prisen for en dagcenterdag er 70,- kr. for forplejning + 71,- kr. for evt. kørsel tur/retur
For at ansøge om akut dagcenterplads, kan du kontakte en visitator på tlf. 8888 4696 mellem kl. 8 – 15.30 på alle hverdage eller en medarbejder fra demensteamet:

Karen Brændmose Jensen
Tlf. 6163 1532
karen.b.jensen@middelfart.dk

Line Scheppan Østerskov
Tlf. 3035 7146 
line.scheppanosterskov@middelfart.dk

Helene Dahl Gren
Tlf. 2029 3305
Helene.dahlgren@middelfart.dk

 

Pårørendeundervisning
Middelfart Kommune tilbyder en række foredrag/oplæg om emner, relateret til det at være pårørende til en syg ægtefælle eller nærtstående. Det kan være emner som omhandler bestemte sygdomme, juridiske spørgsmål, forebyggelse og emner som du selv er med til at sætte på dagsordenen.
Der lægges et program for ½ år ad gangen og programmet vil du kunne finde her på siden eller løbende i Melfarposten under kommunal information.
Programmet er ikke fastlagt endnu, men forventes klar i løbet af efteråret.

 

Projekt MADS – ”Flere meningsfulde dag – og aktivitetstilbud, samt støtte til yngre med demens” 
Sundhedsstyrelsen har tildelt Middelfart Kommune puljemidler til et projekt, der skal sikre flere meningsfulde dag– og aktivitetstilbud, samt støtte til borgere med demens. Vi kalder projektet MADS. Projektet løber fra efteråret 2018 og frem til udgangen af 2019.
I projektet er der nu ansat en projektmedarbejder. Medarbejderen tilknyttes hjem, hvor en borger har en demenssygdom og hvor der er et ønske om, dels at kunne tilkalde støtte til aflastning i hjemmet, og dels støtte til deltagelse i aktiviteter.
Formålet er, at der skabes en god kontakt og relation til borgerne med demens og deres pårørende, og dermed skabe tryghed for den enkelte familie.
Projektet skal, ud over at være en kendt og tilgængelig mulighed for støtte i hverdagen, også være med til at give et bredt kendskab til de tilbud Middelfart Kommune har, og være med til at skabe en naturlig overgang til relevante tilbud, i takt med sygdommens udvikling.
Den nye projektmedarbejder er Linda Hansen. Hun har en sundhedsfaglig viden og erfaring som ergoterapeut, med bl.a. fokus på, hvad der for den enkelte er en meningsfuld aktivitet. Der vil være mulighed for at kontakte Linda på telefon 9116 7819 på hverdage imellem kl. 8-9, samt på e-mail: Linda.AnitaHansen@middelfart.dk  


Øvrige tilbud:
Ud over ovenstående tilbud, kan du her finde Middelfart Kommunes øvrige tilbud til seniorer med funktionsnedsættelse pga. sygdom.